Tidligere prosjekter

Reparasjon av kumlokk

Pull-Up bar prototype

Modifisering av eksosanlegg

Tigsveising

Bytte bompinne og lager på kran

Tigsveising og rørlegging

Terminal og rekkverk i rustfritt stål

Rustfritt tigsveising og bygging av anlegg

Reparasjon av fiskebåt

Sveisejobb